• Demo Image
 • Demo Image
 • Demo Image
 • Demo Image
 • Demo Image
 • Demo Image
 • Demo Image

Keja Dzienna

Keja dzienna TTSR 2013

Dzienna keja gościnna jest przeznaczona dla jednostek pragnących odwiedzić finał TTSR 2013 w Szczecinie. Aby ułatwić tym jednostkom udział w imprezie organizator przygotował keję znajdującą się w pobliżu serca imprezy, na terenie Port Szczecin na Nabrzeżu Bułgarskim – patrz mapka. Keja ta ma charakter tymczasowy, będzie zbudowana z pływających pontonów i nie będzie wyposażona w infrastrukturę (proś, woda, itp). Z uwagi na zlokalizowanie kei na terenie portu nie ma możliwości korzystania z kei w porze nocnej. Wejście na teren portu będzie odbywało się za identyfikatorami. Z kei będą mogły korzystać jednostki, które zarejestrują się za pomocą formularza. Na stałe jachty gościnne powinny bazować w marinach. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem kei gościnnej poniżej.

Regulamin dziennej kei dziennej – Nabrzeże Bułgarskie:

 1. Organizator Finału TTSR2013 przeznacza do czasowego, dziennego cumowania jednostek gościnnych nabrzeże Bułgarskie zlokalizowane w granicach Morskiego Portu Szczecin - Świnoujście na czas trwania Finału Regat TTSR2013 (03.- 06.08.2013).
 2. Funkcję operatora nabrzeża, który organizację pracy kei dziennej Organizator powierza stowarzyszeniu Yacht Klub Polski Szczecin.
 3. Jednostkami gościnnymi są jednostki odwiedzające Szczecin z okazji Finału TTSR 2013 nie będące jednocześnie uczestnikami tych regat.
 4. Pierwszeństwo w cumowaniu będą miały jednostki, które dokonają wcześniejszego zgłoszenia Operatorowi nabrzeża poprzez formularz na stronie internetowej.
 5. Keja dzienna będzie udostępniona dla jednostek podczas Finału Regat, każdego dnia w godzinach od 10.00 do 20.00
 6. Wszystkie jednostki muszą opuści keję postoju dziennego każdego dnia do godz. 20.00. Jednostki pozostawione po tym czasie zostaną odholowane przez Organizatora na koszt armatora, a w przypadku jego nieobecności na jednostce na koszt kapitana jednostki.
 7. Keja postoju dziennego znajduje się w obrębie Morskiego Portu Szczecin, do wyjścia i wejścia na teren poru będą uprawniały identyfikatory otrzymywane przy cumowaniu.
 8. Załogi cumujących jednostek mogą poruszać się tylko wytyczonymi i oznakowanymi drogami zwracając szczególną uwagę na ruch samochodowy i kolejowy odbywający się w obrębie portu.
 9. Organizator imprezy jak i Operator nabrzeża gościnnego nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody zarówno rzeczowe jak i osobowe wynikające lub mające związek z korzystaniem z nabrzeża gościnnego przez cumujące tam jednostki.
 10. Korzystanie z postoju przy nabrzeżu dla jednostek gościnnych oznacza akceptację niniejszego regulaminu. Nie stosowanie się do niego oraz do poleceń organizatora może skutkować konsekwencjami prawnymi.

Mapa położenia kei dziennej TTSR 2013

keja goscinna

Udostępnij na FB

The Tall Ships Races 2013